نسخه آزمایشی

راه اندازی مترو کرج از مطالبات اصلی مردم / ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

ایزدبین با بیان اینکه استان البرز در زمینه حمل و نقل عمومی مشکل دارد گفت: برای کاهش حجم ترافیک، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تکمیل پروژه مترو بایستی به صورت جدی پیگیری شود.

نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها: واقعیات منطقه در طرح جامع حوضه آبریز شهرستان طالقان گنجانده شود
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار