تماس با شورای عالی استانها

نشانی : میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان شانزدهم غربی ، پلاک22
کد پستی : 1514813465

تلفن :
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل : 43355386-021
معاونت دولت، مجلس و امور کمیسیونها : 43355608-021
دبیرخانه : 43355605-021

نمابر : 86122791-021
پست الکترونیکی : info@shoraha.org.ir