معصومه خراسانی رئیس کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها شد

بر اساس این جلسه معصومه خراسانی نماینده استان سمنان به عنوان رئیس، محمدکریم عزیزی نماینده استان سیستان و بلوچستان نایب رئیس و محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس سخنگوی این کمیسیون شدند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها: کلیات آیین نامه ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصویب شد
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها خبر داد: مخالفت کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه با اصلاح ماده 83 و تبصره ذیل ماده 80 قانون شوراها
سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها: تشکیل کارگروه مشترک میان اعضای شورای عالی استان ها و مجلس در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط مردم

معصومه خراسانی رئیس کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها شد

بر اساس این جلسه معصومه خراسانی نماینده استان سمنان به عنوان رئیس، محمدکریم عزیزی نماینده استان سیستان و بلوچستان نایب رئیس و محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس سخنگوی این کمیسیون شدند.

۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

مخالفت کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه با اصلاح ماده 83 و تبصره ذیل ماده 80 قانون شوراها

ساریخانی گفت: اعضای کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها با اصلاح ماده 83 و تبصره ذیل ماده 80 قانون شوراها به دلیل آنکه موجب تضعیف شوراها می شود، مخالفت کردند.

۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

تشکیل کارگروه مشترک میان اعضای شورای عالی استان ها و مجلس در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط مردم

بیگی گفت: در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط مردم نیز مقرر شد کارگروه مشترک میان نمایندگان شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی و فراکسیون مدیریت شهری علاوه بر دو کمیته بررسی این طرح تشکیل شود و راهکارها و پیشنهادات اعضای شوراها در این کارگروه مطرح خواهد شد.

۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

به دنبال اصلاح ساختار اداری شورای عالی استان‌ها و شورای استان‌های کشور هستیم

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها با اشاره به جلسه این کمیسیون، گفت: به دنبال اصلاح ساختار اداری شورای عالی استان‌ها و شورای استان‌های کشور و همچنین گرفتن ردیف بودجه مستقل برای شورا هستیم.

۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب