محمدکاظم رحیمی رئیس کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها شد/ شکوهی مقدم نایب رئیس و خراسانی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند

در نشست امروز کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار شد و محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با رأی اعضا به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

تصویب 4 طرح در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه
تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه
تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها

محمدکاظم رحیمی رئیس کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها شد/ شکوهی مقدم نایب رئیس و خراسانی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند

در نشست امروز کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار شد و محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با رأی اعضا به عنوان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

۱۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها

دو طرح «نحوه و فرآیند مشارکت شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح و بررسی پیش نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور» و «الزام دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی صاحب وظیفه در ارائه خدمات شهری به ارائه برنامه و بودجه سالیانه به شوراهای اسلامی شهر» در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

پیشنهاد تدوین ساختار تشکیلاتی شوراهای شهر و روستا در شورای عالی استان‎ها

رحیمی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها گفت: در این جلسه پیشنهاد شد کمیته‌ای مستقل ساختار شوراهای شهر را بر اساس قوانین تدوین کند تا به شوراهای سراسر کشور ابلاغ شود.

۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

دبیرخانه شورای عالی استان ها، گزارش تفریغ بودجه سال 1401 را تا پایان خرداد ارائه خواهد کرد

رحیمی گفت: هم چنین اعضای کمیسیون، مصوب نمودند که دبیرخانه شورا موظف است طبق ماده ۴ آیین نامه، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ و صورت های مالی را حداکثر تا پایان خردادماه (اجلاس خرداد شورای عالی استانها) به اعضای شورا ارائه کند.

۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب