نسخه آزمایشی

پایان دوران مدیریت جزیره‌ای و چندبخشی

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است برای ارائه خدماتی بهتر، باید تمامی این حوزه‌های شهری به مثابه اعضای یک پیکره واحد، هماهنگ، منسجم و همراستا عمل کنند.

نماینده استان فارس در شورای استان ها: شاخص های ۱۳ گانه قوه قضائیه برای ساماندهی تخلفات حوزه زمین امید بخش است
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها: اگر دولت بیمه سلامت را رایگان نکند به‌زودی شاهد فاجعه خواهیم بود
نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها مطرح کرد: ضرورت همکاری مجلس با شوراهای اسلامی جهت رفع مشکلات شوراها

پایان دوران مدیریت جزیره‌ای و چندبخشی

دوران مدیریت جزیره‌ای و بخشی در حوزه‌های مختلف شهر گذشته است برای ارائه خدماتی بهتر، باید تمامی این حوزه‌های شهری به مثابه اعضای یک پیکره واحد، هماهنگ، منسجم و همراستا عمل کنند.

۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

ضرورت همکاری مجلس با شوراهای اسلامی جهت رفع مشکلات شوراها

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه سرنوشت شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا حد زیادی در مجلس و به صورت خاص کمیسیون شورا‌های مجلس رقم می‌خورد، خواستار همکاری جدی نمایندگان مجلس و شورا‌ها شد.

۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار