سی و دومین آموزه شورایی با عنوان حقوق شهروندی(قسمت هشتم)

سی و دومین آموزه شورایی با عنوان حقوق شهروندی(قسمت هشتم)

سی و یکمین آموزه شورایی با عنوان حقوق شهروندی(قسمت هفتم)
سی اُمین آموزه شورایی با عنوان حقوق شهروندی(قسمت ششم)
آموزه های شورایی// بیست و نهمین آموزه شورایی با عنوان حقوق شهروندی(قسمت پنجم)

دوره آموزشی شوراهای اسلامی استان سمنان برگزار شد

در راستای آموزش و توانمندسازی شوراهای اسلامی و در تعامل با شوراهای اسلامی استان، طی دو مرحله کلیه شوراهای اسلامی شهرستان های استان سمنان در دوره‌های آموزشی با عناوین آشنایی با نحوه دستورالعمل بودجه شوراهای اسلامی روستا و نکات مالی مرتبط با نظارت بر عملکرد دهیاری‌ها، شرکت کردند.

۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب