🎬 /حتما ببینید/

معرفی نمایندگان محترم دوره پنجم شورای عالی استانها

/گزارش تصویری/ برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس روسای کمیسیون های هشت گانه شورای عالی استانها
از سوی سخنگوی هیات رئیسه شورای عالی استانها جزئیات برنامه های سی و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها تشریح شد

🎬 /حتما ببینید/

معرفی نمایندگان محترم دوره پنجم شورای عالی استانها

۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار