ادامه بررسی طرح قانون مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور

در این جلسه، ادامه رسیدگی به دو طرح قانون مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور و دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفت.

تصویب طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه کمیسیون‌های انرژی، صنعت، معدن و کشاورزیـ
در جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست،خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها صورت گرفت: تصویب طرح عناوین پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال 1403
در جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی: طرح دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای اسلامی شهر را تصویب شد

تصویب طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه کمیسیون‌های انرژی، صنعت، معدن و کشاورزیـ

طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران و حمل و نقل و انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید.

۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب طرح عناوین پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال 1403

جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست،خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها برای بررسی طرح‌های در دستور کار به ریاست مشترک احمد صادقی و هاشم بانشی برگزار شد.

۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

بررسی طرح مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور با حضور مدیران سازمان آتش نشانی تهران

بانشی گفت: طرح مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور با حضور مهمانانی از سازمان آتش‌نشانی تهران از جمله عبدولی معاون پیشگیری این سازمان، دکتر بهزادپور مدیر اداره مطالعات فنی سازمان آتش‌نشانی، آقایان رخشانی و حسنی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مدانلو‌ معاونت تقنین قوانین شهرداری تهران بررسی و مورد تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

تصویب بودجه سال جاری شورای عالی استان ها

اعظمی گفت: طرح نخست در مورد بودجه سال 1402 شورای عالی استان ها و شورای اسلامی استان های سراسر کشور بود که کلیات بودجه به تصیب رسید و موارد اصلاحی نیز ارائه شد.

۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

طرح کنترل فرونشست زمین با نظر اعضا نیاز به بررسی بیشتر دارد

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها گفت: طرح کنترل فرونشست زمین با نظر اعضا نیاز به بررسی بیشتر دارد، همچنین اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز پس از ارائه نظرات اعضای کمیسیون، به جلسه بعد موکول شد.

۱۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب