معرفی ۵ نفر جهت تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی استان‌ها، به هیئت رئیسه شورای عالی استان ها

علی رضائیان گفت: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ دستورالعمل طرح‌ها و لوایح مبحث سوم نحوه نظارت بر شوراهای اسلامی استان‌ها، ۵ نفر جهت تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی استان‌ها، به هیئت رئیسه این شورا پیشنهاد شد.

هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند
تصویب 4 طرح در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه
تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

معرفی ۵ نفر جهت تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی استان‌ها، به هیئت رئیسه شورای عالی استان ها

علی رضائیان گفت: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ دستورالعمل طرح‌ها و لوایح مبحث سوم نحوه نظارت بر شوراهای اسلامی استان‌ها، ۵ نفر جهت تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی استان‌ها، به هیئت رئیسه این شورا پیشنهاد شد.

۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها

دو طرح «نحوه و فرآیند مشارکت شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح و بررسی پیش نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور» و «الزام دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی صاحب وظیفه در ارائه خدمات شهری به ارائه برنامه و بودجه سالیانه به شوراهای اسلامی شهر» در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

طرح تشکیل کمیته نظارت و بازرسی و کمیته ارزیابی شورای عالی استان‌ها تصویب شد

باقری با اشاره به تصویب طرح تشکیل دو کمیته در شورای عالی استان‌ها گفت: طرح تشکیل کمیته نظارت و بازرسی و کمیته ارزیابی شورای عالی استان‌ها با محوریت کمیسیون حقوقی و نظارت و عضویت سایر کمیسیون‌های هشتگانه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب