تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها خبر داد: طرح پیشنهاد الحاق ۲ تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه با اصلاحاتی تصویب شد
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها: ساز و کار اجرایی کمیته ارزیابی و نظارت شورای عالی استان‌ها در دست تدوین است

تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها

دو طرح «نحوه و فرآیند مشارکت شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح و بررسی پیش نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور» و «الزام دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی صاحب وظیفه در ارائه خدمات شهری به ارائه برنامه و بودجه سالیانه به شوراهای اسلامی شهر» در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

طرح تشکیل کمیته نظارت و بازرسی و کمیته ارزیابی شورای عالی استان‌ها تصویب شد

باقری با اشاره به تصویب طرح تشکیل دو کمیته در شورای عالی استان‌ها گفت: طرح تشکیل کمیته نظارت و بازرسی و کمیته ارزیابی شورای عالی استان‌ها با محوریت کمیسیون حقوقی و نظارت و عضویت سایر کمیسیون‌های هشتگانه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

تصویب کلیات دو طرح در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها

سلیمان زاده با بیان اینکه کلیات دو طرح در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصویب شد گفت: کلیات دو طرح «آیین‌نامه ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «الحاق یک تبصره ذیل ماده ۲ قانون توزیع و عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱» مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب