تصویب طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه کمیسیون‌های انرژی، صنعت، معدن و کشاورزیـ

طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران و حمل و نقل و انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید.

تصویب یک طرح در جلسه مشترک کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری و فرهنگی، اجتماعی، گردشگری
تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه
در جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست،خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها صورت گرفت: تصویب طرح عناوین پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال 1403

تصویب طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه کمیسیون‌های انرژی، صنعت، معدن و کشاورزیـ

طرح «عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403» در جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران و حمل و نقل و انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید.

۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب یک طرح در جلسه مشترک کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری و فرهنگی، اجتماعی، گردشگری

جلسه مشترک کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری و نوآوری‌های دانش بنیان و فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی شورای عالی استان‌ها برای بررسی طرح‌های در دستور کار به ریاست مشترک صادق برزویی و علی گوزلی برگزار شد.

۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه

کلیات طرح عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن برای سال 1403 در کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و اموراقتصادی و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب طرح عناوین پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال 1403

جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست،خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها برای بررسی طرح‌های در دستور کار به ریاست مشترک احمد صادقی و هاشم بانشی برگزار شد.

۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تصویب دو طرح در نشست مشترک کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و‌ حقوقی نظارت شورای عالی استان‌ها

دو طرح «نحوه و فرآیند مشارکت شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح و بررسی پیش نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور» و «الزام دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی صاحب وظیفه در ارائه خدمات شهری به ارائه برنامه و بودجه سالیانه به شوراهای اسلامی شهر» در جلسه مشترک کمیسیون‌های حقوقی و نظارت و امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب