آشنایی کلی با شورای عالی استان­ها

شورای عالی استان­ها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی تبلور نقش مردم در اداره سرنوشت خویش در حوزه مدیریت شهری و روستایی است همانگونه که همه می­دانیم دین مبین اسلام اهمیت بسیار زیادی برای شوراها قائل است و این موضوع در تمام مراحل این دین مبین از ابتدای رسالت حضرت پیامبر (ص) مشهود است . شورا ، مشورت و بهادادن به رای و نظر مردم به قدی برای پیامبر عظیم الشان اسلام ، حضرت محمد (ص) اهمیت داشته که در جنگ احد علیرغم میل باطنی خود تصمیم بر اجرای رای اکثریت مردم گرفت . در قرآن نیز بارها به امر شورا ، مشورت و اهمیت دادن به رای مردم تاکید شده است . برای مثال خداوند در آیه 159 سوره آل عمران ، آیه 38 سوره شوری ، آیه 233 سوره بقره و... بر امر شوراها تاکید کرده است . اهمیت موضوع در قرآن به حدی است که خداوند یک سوره به این امر اختصاص داده است . شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی برای بنیانگذار بزرگ جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نیز بسیار اهمیت داشت . ایشان در اوائل استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1358 ضمن صدور یک فرمان تاریخی ، دستور فرمودند تا بی درنگ اقدامات لازم برای تدوین آیین نامه اجرایی شورا برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر کشور آغاز شود. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار رفیعی به شوراهای اسلامی شهر و روستا داده شده است به نحوی که در قانون اساسی یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است . شوراهای اسلامی در کشور ما به دو دسته عمده تقسیم می­ شوند. شوراهای اسلامی پایه که شامل شورای اسلامی شهر،روستا و عشایر است و شوراهای اسلامی فرداست که شامل شوراهای اسلامی بخش،شهرستان،استان و عالی استان­ ها می ­باشد. شوراهای اسلامی وظایف مختلفی بر عهده دارند . اما آن بخش از وظایف شوراهای اسلامی که با پروژه مورد بحث ما مرتبط می­شود این است که به موجب اصل یکصد و دوم شورای عالی استان­ها که نمایندگان آن همان منتخبان مردم در شوراهای اسلامی پایه هستند می­تواند در جهت انجام وظایف خود طرحهایی تهیه کرده و تناسب امر به دولت یا مجلس ارائه کند این طرحها در نهایت به مجلس بررسی شده و در صورت تصویب و طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شده و برای اجرا به دستگاه­ های مربوطه ابلاغ خواهد شد.