تصویب دو طرح در کمسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان ها

رمضانی گفت: طرح دستورالعمل اجرایی توزیع اعتبارات از ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح بند132 ماده واحد قانون بودجه سال 1390 کشور به منظور معاف شدن شهرداری ها از پرداخت هزینه های دادرسی در پیگیری پرونده های مربوطه به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها خبر داد: تصویب طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب
سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها خبر داد: اصلاح تبصره 4 ماده 80 و 83 قانون شوراها و شهرداران کشور از سوی کمیسیون رد شد
سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها: تسهیلات تشویقی باید در اختیار مردم استان‌های با رشد جمعیت بالا در طرح جوانی جمعیت قرار گیرد

تصویب دو طرح در کمسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان ها

رمضانی گفت: طرح دستورالعمل اجرایی توزیع اعتبارات از ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح بند132 ماده واحد قانون بودجه سال 1390 کشور به منظور معاف شدن شهرداری ها از پرداخت هزینه های دادرسی در پیگیری پرونده های مربوطه به تصویب رسید.

۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

اصلاح تبصره 4 ماده 80 و 83 قانون شوراها و شهرداران کشور از سوی کمیسیون رد شد

رمضانی با اشاره به طرح اصلاح تبصره 4 ماده 80 و 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران کشور که به اصلاح شرایط پایان یافتن خدمت شهرداران و ... اشاره داشت از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

تسهیلات تشویقی باید در اختیار مردم استان‌های با رشد جمعیت بالا در طرح جوانی جمعیت قرار گیرد

رمضانی با بیان اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات تشویقی برای استان‌های با رشد جمعیت بالا و خانواده‌های با 4 فرزند قرار نگرفته بود در کمیسیون تصمیم بر این شد که این امتیازات به استان‌های مورد نظر تعلق گیرد.

۱۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

گلستان پرآب هم گرفتار دیو خشکسالی است

حسینی با اشاره به کاهش بارندگی گفت: با این وضعیت باید شاهد تنش آبی در استان باشیم و از مسئولان می‌خواهم راهکارهای جدی برای این بحران بیندیشند.

۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

بررسی طرح تأمین منابع مالی شوراهای فرادست در کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورز

رمضانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی گفت: طرح الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده، می‌تواند تأمین‌کننده منابع مالی برای شوراهای فرادست باشد.

۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

جذب نیرو در دبیرخانه شوراهای استان باید با مجوز شورای عالی استان‌ها باشد

سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌هابا اشاره به طرح پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ شورای عالی استان‌ها گفت: تصمیم بر این شد که جذب نیرو در دبیرخانه شوراهای استان و شورای عالی استان‌ها باید با نظر صحن شورای عالی استان‌ها باشد.

۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

مدیریت کشت محصولات کشاورزی با کمک دولت و مجلس انجام شود

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها، در جلسه کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی این شورا که با حضور دکتر مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بیان کرد: مدیریت کشت محصولات کشاورزی با کمک دولت و مجلس انجام شود.

۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب