🎬 برنامه‌های شورای عالی استان‌ها برای بهبود کیفی منتخبین وارده به شوراها قابل توجه است

نماینده مردم آبادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های شورای عالی استان‌ها موجب بهتر برگزار شدن انتخابات شوراها می‌شود بیان کرد: این اقدامات سبب می‌شود افراد با صلاحیت‌تر و با تجربه‌تر وارد شورا شده و خدمات شایسته تری به مردم ارائه کنند.

فیلم 🎬 دانستن حق شماست / قسمت دوم
فیلم 🎬 دانستن حق شماست / قسمت اول
فیلم/ 🎬 مشروح جلسه آغاز مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استانها و دانشگاه آزاد اسلامی

🎬 برنامه‌های شورای عالی استان‌ها برای بهبود کیفی منتخبین وارده به شوراها قابل توجه است

نماینده مردم آبادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های شورای عالی استان‌ها موجب بهتر برگزار شدن انتخابات شوراها می‌شود بیان کرد: این اقدامات سبب می‌شود افراد با صلاحیت‌تر و با تجربه‌تر وارد شورا شده و خدمات شایسته تری به مردم ارائه کنند.

۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

🎬 مشروح جلسه آغاز مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استانها و دانشگاه آزاد اسلامی

مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استانها و دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها و دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار