🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 13:00

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 13:00 روز پنجشنه 14 اسفند ماه از شبکه خبر.

فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 17:30
فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 15:00
فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

نتوانستیم از ظرفیت قانون اساسی برای رفع تبعیض به درستی استفاده کنیم

موسوی با بیان اینکه در 3 بند از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رفع تبعیض و اجرای عدالت اشاره شده و این ماموریت مهم را بر عهده شورای عالی استان‌ها گذاشته است اما ما نتوانستیم این ظرفیت را به درستی پیاده کنیم.

۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
سامانه ثبت تخلفات