تصویب 1 طرح در کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری

احمدی زاده گفت: یک طرح در نشست امروز کمیسیون به تصویب اعضا رسید.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها: تصویب طرح الحاق یک بند به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
صادق برزویی برای دومین سال پیاپی رئیس کمیسیون آموزش شورای عالی استان‌ها شد
بذرگری: شرط مدرک تحصیلی تقاضای عضویت در شورای روستایی را کاهش می‌دهد

شرط مدرک تحصیلی تقاضای عضویت در شورای روستایی را کاهش می‌دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیشنهاد افزودن شرط مدرک به قانون ثبت نام برای عضویت در شورای روستایی گفت: افزودن شرط مدرک سبب کاهش مشارکت برای عضویت در شورای روستایی می شود.

۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

نظر مساعد اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها

شیخ گفت: اعضا نظر مساعدی به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها داشتند و همچنین با مطرح شدن طرح الگوی انتخاب شهردار به این دلیل که دایره اختیارات شوراها را محدود می کند، مخالفت کردند.

۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

بررسی 5 طرح در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها

شیخ گفت: 5 طرح در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها بررسی شد که 2 طرح توسط اعضا تصویب شد، دو طرح رد و یک طرح به تشخیص اعضای کمیسیون نیاز به بررسی بیشتر تشخیص داده شد.

۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب