شرط مدرک تحصیلی تقاضای عضویت در شورای روستایی را کاهش می‌دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیشنهاد افزودن شرط مدرک به قانون ثبت نام برای عضویت در شورای روستایی گفت: افزودن شرط مدرک سبب کاهش مشارکت برای عضویت در شورای روستایی می شود.

بذرگری عنوان کرد: تصویب 4 طرح در جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها: تصویب ۵ طرح در جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها
سخنگوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی شورای عالی استان‌ها: آیین نامه ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارد

شرط مدرک تحصیلی تقاضای عضویت در شورای روستایی را کاهش می‌دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیشنهاد افزودن شرط مدرک به قانون ثبت نام برای عضویت در شورای روستایی گفت: افزودن شرط مدرک سبب کاهش مشارکت برای عضویت در شورای روستایی می شود.

۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

نظر مساعد اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها

شیخ گفت: اعضا نظر مساعدی به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها داشتند و همچنین با مطرح شدن طرح الگوی انتخاب شهردار به این دلیل که دایره اختیارات شوراها را محدود می کند، مخالفت کردند.

۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

بررسی 5 طرح در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها

شیخ گفت: 5 طرح در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها بررسی شد که 2 طرح توسط اعضا تصویب شد، دو طرح رد و یک طرح به تشخیص اعضای کمیسیون نیاز به بررسی بیشتر تشخیص داده شد.

۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

در تلاش هستیم از ظرفیت دانشگاه‌ها برای آموزش شوراها استفاده کنیم

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت آموزش شوراها گفت: نظر ما این است که از ظرفیت دانشگاه‌ها برای آموزش شوراها استفاده کنیم و بتوانیم به صورت تخصصی اعضای شورا را آموزش دهیم.

۱۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

آموزش اعضای شوراها با همکاری مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها در مورد برگزاری جلسه این کمیسیون گفت: مقرر شد با همکاری مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها، به اعضای شوراهای کشور، آموزش‌های مرتبط داده شود.

۱۵:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب