نسخه آزمایشی

🎬 علی اکبر عمارلو رئیس شورای اسلامی استان خراسان شمالی

علی اکبر عمارلو رئیس شورای اسلامی استان خراسان شمالی

انتخابات هیئت‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد
توسط نماینده استان خراسان شمالی صورت گرفت: تشریح مشکلات کشاورزان با حضور معاون اعتبارات بانک کشاورزی
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار