واکاوی نارسایی‌های مدیریت شهری و روستایی در حوزه معماری و شهرسازی با حضور نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نجفی گفت: در جلسه امروز کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها، بررسی و واکاوی نارسایی‌های مدیریت شهری و روستایی در حوزه معماری و شهرسازی با حضور نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت گرفت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها خبر داد: تصویب 2 طرح در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها
هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند
در نشست مشترک کمیسون‌های سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و روستایی با کمیسیون معماری و شهرسازی: ادامه بررسی طرح قانون مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور

واکاوی نارسایی‌های مدیریت شهری و روستایی در حوزه معماری و شهرسازی با حضور نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نجفی گفت: در جلسه امروز کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها، بررسی و واکاوی نارسایی‌های مدیریت شهری و روستایی در حوزه معماری و شهرسازی با حضور نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت گرفت.

۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

تصویب طرح عناوین پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال 1403

جلسه مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست،خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها برای بررسی طرح‌های در دستور کار به ریاست مشترک احمد صادقی و هاشم بانشی برگزار شد.

۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

طرح الحاق (1) بند و (3) تبصره به ماده 30 قانون شوراها تصویب شد

ناصری با بیان اینکه کمیسیون معماری، شهرسازی و توسعه روستایی شورای عالی استان‌ها با 3 طرح در دستورکار آغاز شد گفت: الحاق (1) بند و (3) تبصره به ماده 30 قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از این طرح‌ها بود که کلیات آن به تصویب رسید.

۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب