صنایع آلاینده به بیرون شهرها منتقل شوند

شهیدی با بیان اینکه دلیل اصلی آلودگی برخی از کلاشهرها وجود صنایع آلاینده در داخل یا حریم شهرهاست گفت: باید طبق یک زمان بندی دقیق صنایع آلاینده به خارج از شهرها منتقل شوند.

۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
سامانه ثبت تخلفات