تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری در اولویت شورای عالی استان‌ها باشد

نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها با اشاره به سابقه حضور خود در دوره پنجم شوراها گفت: تصویب مدیریت یکپارچه شهری، بازسازی چهره شوراها و بازنگری در قانون شوراها باید در اولویت شورای عالی استان‌ها قرار گیرد.

۱۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب