همکاری شهرداری‌ها با فدراسیون نجات غریق به نجات جان افراد کمک می کند

موسوی با اشاره به اینکه در آتش نشانی شهرداری‌های کشور نیرو‌های خوبی در زمینه نجات افراد در حال غرق شدن وجود دارند، تصریح کرد: همکاری شهرداری‌ها با فدراسیون نجات غریق سبب نتیجه خوب و عملکرد بهتر می‌شود.

۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شورای عالی استان‌ها قبل از نهادهای نظارتی به برخی تخلفات شوراها و شهرداری‌ها ورود می‌کند

موسوی گفت: هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی بر اساس مواد ۹۱ و ۹۲ قانون شوراها اگر شورایی تخلف کند یا خارج چهارچوب وظایف شوراها اقدامی انجام دهد، ورود خواهند کرد.

۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب