🎬 آب رسانی با تانکر به 70 روستای غرب استان اصفهان باوجود 950 میلیون مترمعکب آب در منطقه

عباس محمد صالحی نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌‌ها با اشاره مشکلات استان اصفهان گفت: مشکل عمده شهرستان‌‌های غرب استان اصفهان از جمله فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میان دشت علاوه بر مشکلات اشتغال، مهاجرات و ... عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم است. وی با بیان اینکه غرب اصفهان در زمینه تامین آب آشامیدنی مشکل دارد ادامه داد: عدم تامین آب آشامیدنی در صورتی به وجود آمده است که غرب استان اصفهان منطقه پرآبی است و بخشی حوزه آبریز زاینده رود را تشکیل ‌‌می‌دهد.

۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

آب رسانی با تانکر به 70 روستای غرب استان اصفهان باوجود 950 میلیون مترمعکب آب در منطقه

محمدصالحی با بیان اینکه غرب استان اصفهان تامین کنند 950 میلیون مترمعکب آب سه رودخانه زاینده رود، کارون و قم رود است گفت: با این وجود 70 روستای غرب استان به وسیله تانکر آبرسانی ‌‌می‌شوند.

۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب
اخبار برگزیده