صفحه شخصی
علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

استان قم - شهر قم
تحصیلات: دکتری تخصصی

بسم الله الرحمن الرحیم علیرضااحمدی آخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی تحصیلات: دکتری (فقه وحقوق) کارشناسی ارشد(فقه وحقوق) کارشناسی ارشد (برنامه ریزی امورفرهنگی) کارشناسی ارشد اقتصاد(گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) در مرحله پایان نامه کارشناسی اقتصاد (گرایش صنعتی ) کارشناسی اقتصاد(گرایش بازرگانی) کارشناسی اقتصاد(گرایش پول وبانکداری) کارشناسی (فقه وحقوق) کاردانی(علوم قرآن وحدیث)

یادداشت ها
اخبار و مصاحبه ها
عکس
فیلم