اخذ سند برای زمین های بایر در محدوده شهرها تبدیل به دور باطل شده است

جعفری با بیان اینکه برای دریافت سند برای زمین های بایر محدوده شهرها با مشکل روبه رو هستیم گفت: سازمان ثبت اسناد برای صدور سند شرط داشتن بنا در زمین را مطرح می کند در حالی که شهرداری ها برای دادن پروانه ساخت درخواست سند می کند.

۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عدم تصویب درآمد پایدار شهرداری ها منجر به تراکم فروشی می شود

جعفری با بیان اینکه شهرداری ها با مشکل شدید مالی مواجه هستند، گفت: اگر به سمتی نرویم که درآمد پایدار مصوب نشود مطمئناً در آینده با تراکم فروشی در شهرها، چالش‌های زیادی در حوزه عمران شهری پیش خواهد آمد.

۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب