آب رسانی با تانکر به 70 روستای غرب استان اصفهان باوجود 950 میلیون مترمعکب آب در منطقه

محمدصالحی با بیان اینکه غرب استان اصفهان تامین کنند 950 میلیون مترمعکب آب سه رودخانه زاینده رود، کارون و قم رود است گفت: با این وجود 70 روستای غرب استان به وسیله تانکر آبرسانی ‌‌می‌شوند.

۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب