تشریح مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان بافت از زبان امینی زاده

امینی زاده با بیان اینکه شهرستان بافت با پرورش بیش از 1 هزار پزشک در تامین پزشکان متخصص در رتبه های آخر استان کرمان قرار دارد از خیرین و واقفان خواست تا درصدی از وقف خود را به بهداشت و درمان اختصاص دهند.

۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب