سهم 2 درصد شوراهای بخش و شهرستان پرداخت نشده است

شاکری با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه 99 باید 2 درصد از بودجه شوراها به شوراهای بخش و شهرستان پرداخت شود گفت: با توجه به الزام آور نبود بخشنامه تکالیف بودجه ای هنوز این مبلغ تخصیص نیافته است.

۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

توسعه روستا با تغییر نگاه مسئولین به جامعه روستایی و ارج نهادن به جایگاه شورا و دهیاری امکان پذیر است

شاکری با بیان اینکه شوراها و دهیاری ها نقش مهمی در توسعه روستایی دارند بیان کرد: لازم است دولت با تقویت مدیریت روستایی امکان توسعه پایدار روستایی را فراهم کند.

۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب