حضور کولبر آسیب دیده به نمایندگی از تمام کولبران در اجلاس سی و چهارم شورای عالی استان ها

عضو شورای اسلامی شهر مریوان گفت: کولبری دیگر شغل مردانه نیست. در این مناطق برخی از زنان مجبورند ۳۰ کیلو بار را از چهار یا پنج ساعت در کوهستان ها حمل کنند و اگر به دستانشان نگاه کنیم هیچ گونه نشانه ای از ظرافت زنانه را در آن نمی بینیم. این زنان بیشترشان سرپرست خانواده اند.

۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب