دستور ویژه وزیر کشور به استانداران در پی تاکید رئیس جمهور: روسای شوراهای استان و شهرستان در جلسات شورای اداری دعوت شوند
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۵
وحیدی

نخستین دستور رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان‌ها اجرا شد و در همین راستا وزیر کشور خطاب به استانداران اعلام کرد تا ترتیبی برای دعوت از روسای شورای اسلامی استان جهت شرکت در شواری اداری و برنامه ریزی و توسعه استان و از رئیس شورای اسلامی شهرستان برای شرکت در جلسات شورای اداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت پیشبرد امور در سطح شهرستان ها نیز از دعوت به عمل آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، وزیر کشور در نامه ای به استانداران سراسر کشور و با تاکید بر جایگاه و وظایف شوراهای اسلامی در قانون اساسی و دستور رئیس جمهور دستور داد از این پس روسای شوراهای اسلامی استان و شهرستان در جلسات شورای اداری استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان حضور یابند.

این اتفاق مهم که برای نخستین بار از شکل گیری شوراها رخ می‌دهد پس از آن اجرایی شد که رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان ها درخواست اعضای این شورا را اجابت کرد.

با توجه به این دستور از این پس روسای شوراهای اسلامی استان در جلسات شورای اداری استان و روسای شوراهای اسلامی شهرستان در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان حضور پیدا می‌کنند و این گامی بلند در راستای ارتقای جایگاه شوراها و مردمی سازی تصمیمات حکومتی است.

در نامه وزیر کشور خطاب به استانداران آمده است:

همان گونه که مطلع هستید شورای اسلامی استان به عنوان عالی‌ترین سطح شورایی در هر استان در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهرستان و همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی میان شوراهای مذکور در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای اسلامی سطح استان در اجرای مأموریت و وظایف قانونی مقرر در اصل یکصدم قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایف و ماموریتهای مهمی را در رابطه با مدیریت امور محلی عهده دار می‌باشد. ضمن آنکه می‌توان برای اداره هرچه بهتر امور در سطح کشور و رفع نیازهای موجود از ظرفیت عظیم فکری و تخصصی منتخبین و نمایندگان مردم استفاده کرد.

بنا به مراتب فوق و باتوجه به شرح وظایف نقش و جایگاه شورای اسلامی استان و نوع ارتباط آن با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مؤثر واقع شدن حضور رئیس شورای استان (صرف نظر از داشتن یا نداشتن حق رأی در تصمیم گیری‌ها و تحقق برنامه‌های استانی و همچنین با عنایت به موافقت و تأکید رئیس جمهور محترم در این رابطه در اجلاس مورخ 1401/08/28 شورای عالی استان‌ها، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از رؤسای شورای اسلامی استان جهت شرکت در جلسات شورای‌های اداری و برنامه‌ریزی و توسعه استان و با توجه به اهمیت نقش شورای اسلامی شهرستان‌ها در پیشبرد امور در سطح شهرستان نیز از رئیس شورای اسلامی شهرستان برای شرکت در جلسات شورای اداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دعوت به عمل آید.


پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی