صفحه شخصی
حسین حیدری

حسین حیدری

استان مرکزی - شهر آستانه
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر3

روزمه مختصر3