گزیده ای از سخنان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی استان ها در خصوص نقش و اهمیت جایگاه شوراها

گزیده ای از سخنان آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور و پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها را در خصوص نقش و اهمیت جایگاه شوراها ببینید.

۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳