احمد صادقی: برگزاری نمایشگاه فرهنگی را به پدیده ضدفرهنگی تبدیل نکنیم

احمد صادقی نماینده تهران در شورای عالی استان ها در نطق خود در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت که برگزاری نمایشگاه فرهنگی را به پدیده ضدفرهنگی تبدیل نکنیم.

۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۰