از وعده های رئیس جمهور تا تشویق شوراییان

رئیس جمهور در روز 9 اردیبهشت « روز ملی شوراها » وعده هایی را خطاب به جامعه شورایی دادند که مورد تشویق گسترده شوراییان قرار گرفت.

۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳