پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها اعلام کرد: از ارتقاء جایگاه شورای عالی استان ها تا نحوه پرداخت حق الجلسه

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها در برنامه صف اول از شبکه خبر حضور پیدا کرد و در این برنامه از ارتقاء جایگاه شورای عالی استان ها تا نحوه پرداخت حق الجلسه توضیحاتی را ارائه داد.

۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳