حضور رئیس شورای عالی استان ها در برنامه فرامتن

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها با حضور در برنامه تلویزیونی فرامتن شبکه افق به تبیین وظایف، جایگاه و عملکرد شورای عالی استان ها و نهاد شورایی در کشور پرداخت.

۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱