نماهنگ روز ملی شوراها

همایش روز ملی شوراها در تالار وزارت کشور با حضور رئیس جمهور، وزیر کشور، اعضای شورای عالی استان ها و جمعی از اعضای شوراهای شهر و روستای سراسر کشور در تاریخ 1402/02/09 برگزار شد.

۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰