عملکرد شورای عالی استان‌ها در سالی که گذشت

گزارش عملکرد شورای عالی استان‌ها در سال 1401.

۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۷