آن چه در دوره 10 ماهه ریاست پرویز سروری در شورای عالی استان ها گذشت

گزارشی از آن چه که در دوره 10 ماهه ریاست پرویز سروری در شورای عالی استان ها گذشت را در این ویدئو ببینید.

۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲