🎬 محمد یعقوب باقری نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها

با اجرای پروژه ی انتقال آب بن-شهرکرد-بروجن 50 درصد مشکل آب شرب استان چهارمحال و بختیاری و با اجرای پروژه ی انتقال آب ونک-خانمیرزا- لردگان مشکل آب شرب این شهرستان ها و آب کشاورزی دشت خانمیرزا برطرف می شود.

۱۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۶