🎬 پرویز سروری در برنامه سلام تهران شبکه پنج سیما

شفافیت و هوشمندسازی کلید اصلی کاهش تخلفات است.

۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲