🎬 محمد کریم عزیزی نماینده استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن 1300 کیلومتر مرز آبی و خاکی، معادن فلزی و غیرفلزی و زمین های کشاورزی، درگیر فقر و بیکاری، محرومیت و انواع آسیب های اجتماعی است.

۱۵:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹