;

🎬 راه‌اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایت مردمی از شوراها و شهرداری‌ها

علیرضا احمدی، رئیس فعلی شورای عالی استان‌ها و یکی از کاندیداهای شورای شهر تهران در شمشین دوره انتخابات در گفت‌وگویی ویدیویی با اشاره به بُعد نظارتی شورا بر عملکرد شهردار گفت: شورای عالی استان‌ها، سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایت مردمی از شوراها و شهرداری‌ها را راه‌اندازی کرده است.

۱۴:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
;