🎬 بازتاب چهل و دومین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهل و دومین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30 روز سه شنبه 4 خرداد ماه از شبکه دو سیما

۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵