;

🎬 بازتاب نشست خبری رئیس شورای عالی استانها در اخبار 24

بازتاب نشست خبری دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی شوراها در اخبار ساعت 24 روز 8 اردیبهشت ماه

۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
;