;

🎬 بازتاب نشست خبری رئیس شورای عالی استانها در اخبار 22:30

بازتاب نشست خبری دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی شوراها در اخبار ساعت ۲۲:۳۰ روز 8 اردیبهشت ماه

۱۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
;