🎬 بازتاب چهل و یکمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهل و یکمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30 روز چهارشنبه 25 فروردین ماه از شبکه دو سیما

۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸