🎬 بازتاب چهل و یکمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 18:30

بازتاب برگزاری چهل و یکمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 18:30 روز چهارشنبه 25 فروردین از شبکه تهران

۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸