🎬 دوازدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «رکن چهارم»

برنامه تلویزیونی رکن چهارم با هدف بررسی عملکرد شوراهای اسلامی سراسر کشور در ادوار گذشته و انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا با حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها شامگاه شنبه 21 فروردین ماه از شبکه شما پخش شده است.

۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲