🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 15:00

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 15:00و 13:00 روز پنجشنه 14 اسفند ماه از شبکه خبر.

۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶