🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 17:30

بازتاب برگزاری چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 17:30 روز پنجشنبه 14 اسفند از شبکه تهران

۰۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶