🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30 روز پنجشنه 14 اسفند ماه از شبکه دو سیما

۰۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶