🎬 بازدید شهناز رمارم رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی از روند احداث پروژه بوستان مادر و کودک و بوستان چهل بازه

بازدید شهناز رمارم رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی از روند احداث پروژه بوستان مادر و کودک و بوستان چهل بازه به همراه جمعی از مدیران بانو و فعالین اجتماعی حوزه زنان

۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵