🎬 سیستان و بلوچستان با وجود ظرفیت های بیشمار از نابرابری در توزیع بودجه رنج می برد

شه بخش گرگیج با اشاره به ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان گفت: این استان با وجود ظرفیت های فراوان در زمینه شیلات، کشاورزی و بازارچه های مرزی از توزیع نابرابر بودجه رنج می برد.

۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱