;

🎬 از نهاد شوراها در مجلس شورای اسلامی حمایت می کنیم

بابایی کارنامی با بیان اینکه نهادهای دیگر نباید از قدرتمندتر شدن شوراها بترسند تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا همان تشکلی هستند که قانون اساسی پیش بینی کرده است و ما در مجلس از این نهاد حمایت می کنیم.

۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
;